Als Evangelische gemeente de Graankorrel zijn we aangesloten bij de federatie van Morgenstondgemeenten. We zijn daarin een zelfstandige gemeente met een eigen identiteit.

Zes maal per jaar komen de voorgangers/oudsten van de veertien gemeenten bij elkaar om actuele onderwerpen te bespreken en een tijd van gebed en ontmoeting te hebben.

Meer informatie over het ontstaan van Morgenstond en de aangesloten gemeenten vindt u hier.

Laatste nieuws