Redding is een geschenk
De liefde van God wordt bewezen door het leven van Jezus en de Bijbel geeft daar verslag van. Het volgende vers in de Bijbel laat ons Gods aanbod duidelijk zien: "Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft."

Wij hebben gezondigd
"Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid" zegt de Bijbel in Romeinen 5:12 God is perfect en vlekkeloos heilig en iets of iemand, die dat niet is kan niet bij Hem komen. Licht en duisternis gaan gewoon niet samen. De duisternis verdwijnt zodra er licht verschijnt. De mens met tekortkomingen zou ook verdwijnen of verteren in Gods licht. Maar je hoort ook vaak de uitspraak "nobody is perfect" en dat is precies wat deze bijbeltekst ook zegt: "alle mensen hebben gezondigd". Wij doen allemaal dingen waarvan we weten dat ze niet goed zijn. En daarom voelen wij ons zo verwijderd van God. God moet ook wel afstand van ons nemen, want zijn heiligheid zou ons vernietigen en dat is nu precies wat Hij niet wil, want Hij houdt van ons

Verkeerde dingen hebben nare gevolgen
En zo is het ook met zonde; dingen waarvan God zegt dat ze verkeerd zijn. Hij waarschuwt ons tegen zonde, want het heeft nare gevolgen: "De zonde betaalt een hard loon: De dood!" verwoordt de Bijbel. Veel mensen denken bij het woord ‘zonde’ aan dingen, die je niet mag doen en toch wel leuk of lekker zijn. Maar dat is niet de invalshoek van God. In zijn liefde zegt Hij tegen jou en mij: "Dit en dat moet je niet doen, want de gevolgen zullen een vorm van doodgaan zijn" Alle verval en ellende in deze wereld is een gevolg van zonde.
 
Dat geldt voor de grote problemen van deze wereld, maar ook voor onze persoonlijke levens. Als wij zondigen, betalen we daarvoor een prijs: we sterven. Wij sterven in onze waarde op geestelijk, moreel en zelfs lichamelijk vlak. Uiteindelijk eindigen wij verwijderd van God. En dat is precies wat Hij niet wil. God wil niet dat jij de eeuwigheid buiten Hem doorbrengt. En dus moest Hij met een oplossing komen.

Jezus Christus is de oplossing!
Als God dan werkelijk liefde is, zal ook zijn oplossing om de mens weer dichtbij Hem te krijgen een daad van liefde moeten zijn. God stuurde zijn eigen zoon Jezus Christus om voor ons de gevolgen van de zonde van de hele wereld over te nemen. Jezus is als een onschuldige aan een kruis gestorven en heeft daarmee de straf van de zonde, de dood, op zich genomen. In Romeinen zegt de Bijbel het als volgt: "Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren."

Wellicht denk u/jij wel eens dat je eerst een goed leven moet leiden, voordat God van u/jou kan houden. Maar de Bijbel en het leven van Jezus laten zien, dat God zoveel van u/jou houdt, dat Jezus voor u/jou gestorven is, zelfs toen je niets met Hem te maken wilde hebben. God houdt van ons ondanks onze fouten en tekortkomingen.

Redding is een geschenk
Opnieuw weer bij God mogen komen en met Hem leven is redding en deze redding is een geschenk. Het wordt je aangeboden. Paulus, een van de schrijvers in de Bijbel, omschrijft die redding als volgt: "Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben".
 
Het woord genade betekent onverdiende "gunst of goedheid". Het betekent, dat God iets aanbiedt wat u/je nooit uit jezelf had kunnen bereiken. In dit geval: vergeving van zonden en daarmede een leven zonder schuldgevoel en eeuwig leven. Die genade is een geschenk en Gods geschenk is gratis. De enige voorwaarde is geloven met heel uw/je hart dat Jezus Christus voor jou gestorven is.

Maar de redding biedt meer
Jezus biedt nog meer aan. In zijn eigen woorden, nodigt Hij u/jou uit: "Luister, Ik klop op de deur. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten; hij met Mij en Ik met hem." Deze uitnodiging staat in het Bijbelboek Openbaring. Jezus nodigt u/jou uit voor een heel persoonlijke relatie met Hem. Stel je zijn uitnodiging maar eens voor: Hij klopt op de deur van jouw hart en wil met je eten; bij jou zijn! Het is ook wel logisch, dat God verder gaat dan redding alleen, want liefde wil altijd groeien naar een relatie en het kennen van elkaar.

Wat jij kan doen / Hoe word je een christen?
Wat kunt u/jij nu doen tegenover dit geschenk van God? Wel, u/je kunt het geschenk laten staan en daarmede in feite afwijzen, of u/je kunt het geschenk ontvangen of beter gezegd aanvaarden.
 
Precies zoals dat gaat met het wel of niet aannemen van een cadeau, zo kunt u/je ook Jezus Christus ook aannemen – ontvangen in uw/je hart en in uw/je leven. En zodra je dat doet word je een kind van God – de relatie is hersteld en zal vanaf dat moment gaan groeien. Johannes schrijft daarover in de Bijbel met de volgende woorden: "Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden."
 
Het beste kunt u/ je dat doen door tot God te bidden. Bidden is gewoon praten met God. Wanneer u/jij tegen Hem praat, luistert Hij. En wanneer u/je aan Hem vertelt dat u/je Jezus aanneemt als uw/je Redder, dan ontvangt Hij u/je als zijn kind.

Als u/jij vandaag deze keuze gemaakt hebt, laat het ons dan weten. Wij willen je graag helpen in je startende leven als een christen. 

Kijk ook eens op: waarom Jezus? 

Bron: www.eo.nl

Laatste nieuws