Zo’n 25 jaar geleden bracht God enkele mensen uit Werkendam bij elkaar om te gaan bidden voor ons dorp. Door de jaren heen is er veel voor Werkendam gebeden, ook door andere gebedsgroepen.

Ongeveer 7 jaar geleden zagen enkelen uit Werkendam de enorme nood onder de jongeren, van 15 tot ca. 22 jaar. Er werd door deze jongeren flink gedronken, verschillende soorten drugs gebruikt en ook vond er occultisme plaats onder hen. Er was veel eenzaamheid en het aantal gebroken gezinnen nam snel in aantal toe.

Vanuit deze nood besloten enkele bidders de daad bij het gebed te voegen en gingen iedere week deze jongeren opzoeken met een bus van stichting Naar House uit Giessen, om met hen relaties op te gaan bouwen en hen over de liefde van de Here Jezus te gaan vertellen.

God zegende dit werk en mede door deze contacten zijn er een aantal van deze jongeren tot levend geloof in Jezus Christus gekomen en totaal bevrijd van verslavingen en gebondenheden. Zij werden meegenomen door de bus -medewerkers naar diverse gemeenten in de regio.

Al die tijd bleven gebedsgroepjes bidden voor ons dorp en gaande weg groeiende het verlangen om al deze nieuw gelovigen in eigen dorp een geestelijk huis te bieden, waar zij zich thuis zouden gaan voelen. Dit werd uiteindelijk werkelijkheid in november 2009.

Toen is de Evangelische gemeente ‘de Graankorrel’ geboren. Het binnenvaartschip ‘de Friendship’ kon tijdelijk gehuurd worden van stichting Tienerfriends om samenkomsten te houden.

Er werd heel bewust gekozen voor de naam ‘de Graankorrel’

Deze naam is afgeleid van een tekst uit de Bijbel waarin Jezus zichzelf vergelijkt met een 

graankorrel. "Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar als zij sterft, brengt ze veel vrucht voort." (Johannes 12:24). De graankorrel brengt zo een prachtige halm vol koren voort. Eén graankorrel wordt op die manier vele graankorrels. Zo heeft ook Jezus Christus Zijn leven gegeven voor ons. Hij is aan het kruis gestorven zodat wij vrij kunnen worden van alle schuld en zonde. Dat zelfde principe van de graankorrel houdt Jezus Christus ook ons voor: als wij ons oude leven opgeven, mogen we een nieuw leven ontvangen. Dan kan er daadwerkelijk vernieuwing, bevrijding en herstel zijn in ons leven. En dan kan ons leven ook tot zegen zijn voor anderen.

Het was een klein aantal mensen wat deel uit maakte van de gemeente, maar gaandeweg voegde God nieuwe mensen, veelal jonge mensen, toe. In november 2010 werd de eerste doopdienst gehouden, waarin 9 nieuw gelovigen, door onderdompeling, werden gedoopt op grond van hun getuigenis. (Marcus 16:16-Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.)

Het schip bleek een geweldige plaats te zijn om samen te komen, maar door het toenemende aantal bezoekers en daarmee ook veel kinderen werd de roef ( voor de kleintjes) op het schip echter te klein. Ook het gebouwtje aan de wal, waar de zondagsschoolkinderen hun onderkomen hadden werd ontoereikend.

Er werd naarstig naar een nieuw onderkomen gezocht. En uiteindelijk heeft God ook hierin prachtig voorzien. Het “oude Goezate” gebouw kwam leeg en daar kon de gemeente in juni 2011 haar intrek nemen. Tot april 2018 heeft God ons hier rijkelijk Zijn liefde en zorg getoond en mogen we nu Zijn zorg ervaren in de nieuwe locatie die ons is aangereikt, het MFA Vlechtwerk aan de H.J. Roubosstraat 3 te Werkendam.

Op deze prachtige locatie, midden in het dorp, kan de gemeente groeien en bloeien tot eer van God, die nooit laat varen wat Zijn hand begon.

        

 

Laatste nieuws