Gebeds-studieavond

Voor gebed en bijbelstudie komen we op de derde dinsdagavond van de maand bij elkaar. Op deze avond is er ook gelegenheid om voorbede te vragen en er worden heerlijke liederen tot eer van onze Heiland en Verlosser gezongen. De avonden beginnen om 19.30 uur ten huize van Kees & Gerda Keller.


Kringavonden aan huis

Doel is met elkaar in kleine groepsvorm te kunnen leren uit Gods Woord en te groeien in de relatie, intimiteit met God en broeders en zusters.
Deze avonden zijn toegankelijk voor gasten die op zoek zijn naar Jezus of naar een Gemeente.
(Niet voor mensen die lid zijn van een andere Gemeente-Kerk. Het is voor hen belangrijk om in hun eigen Gemeente-Kerk levende stenen te zijn, tenzij het daar helemaal niet kan en er echt honger is naar het Woord, de relatie met God en broeders en zusters).

Deze avonden zijn gepland op de tweede en vierde donderdagavond van de maand om 19.45 uur ten huize van Lucas & Xynthia Mandemakers.


Starterskring/fundamentenstudie

Bij voldoende aanmeldingen starten we deze Bijbelstudiegroep voor jong-gelovigen.
Een leerzame studie over de fundamenten van het christelijk geloof.
Op dit moment is er een studiegroep bij Kees & Gerda Keller.

Laatste nieuws